Ένα σημαντικό πρόβλημα στο χώρο υγείας είναι η εκπαίδευση πάνω στην παροχή πρώτων βοηθειών. Στο ελληνικό διαδίκτυο υπάρχουν διάφορες προσπάθειες να δοθεί ενημέρωση και εκπαίδευση στην κατεύθυνση αυτή. Τέτοιες προσπάθειες είναι οι παρακάτω

http://www.medicfirstaid.gr/
http://health.in.gr/first_aid/default.asp
http://www.incardiology.gr/epeigon/protes_boitheies.html
http://homepages.pathfinder.gr/kar68/
http://paroutsas.jmc.gr/FirstAid/
http://mededu.blogspot.com/

Ένα οδηγό πρώτων βοηθειών μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Η eeka.com (Ελληνική Εταιρεία Καρδιακής Aναζωογόνησης) δραστηριοποιείται στο χώρο των πρώτων βοηθειών και έχεις στόχους

Πρωταρχικός στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού επιβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής θυμάτων καρδιακής ανακοπής (ΚΑ).
Ενιαία Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο Ανακοπή/ Αναζωογόνηση για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής των μέτρων Αναζωογόνησης.
Οργάνωση επιστημονικών συνεδριάσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων.
Συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς (International Lieson Committee on Resuscitation, ILCOR, American Heart Association, AHA, European Resuscitation Council, ERC). Υιοθέτηση διεθνών προτύπων.
Συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ).
Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού (για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές).
Ενημέρωση της Πολιτείας.
Έρευνα στο αντικείμενο Ανακοπή/Αναζωογόνηση.

Στην ιστοσελίδα της υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή διάφοροι χρήσιμοι ιατρικοί αλγόριθμοι πάνω σε καρδιαλογικά προβλήματα.

Aξίζει επίσης να αναφερθεί το πιλοτικό πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο”.

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε κατά τα έτη 1999 και 2000 το πρόγραμμα “Πρώτες Βοήθειες στα Σχολεία”. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις κατάρτισης σε 5 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Βόρεια Ελλάδα αλλά και την παραγωγή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
Το εκπαιδευτικό πακέτο που αναπτύχθηκε περιλαμβάνει τα εξής:
Οδηγό Εκπαιδευτικού
Εγχειρίδιο για το κοινό
Αφίσα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάρτιση σε σχολεία

Ηλεκτρονική παρουσίαση του προγράμματος μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Τέλος να αναφέρω και την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠΔΔ το 1985 (Ν.1579/85) και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Σκοπός του ΕΚΑΒ είναι ο συντονισμός της παροχής, σε έκτακτες περιπτώσεις, άμεσης βοήθειας και επείγουσας ιατρικής φροντίδας στους πολίτες και η μεταφορά αυτών σε μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας.
Είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας της πολιτείας παροχής υπηρεσιών Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας. Μελετά, προτείνει και αναπτύσσει προγράμματα που αφορούν στον τομέα της Επείγουσας Ιατρικής.
Στον ίδιο τομέα της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής και Νοσηλευτικής Φροντίδας είναι και ο μοναδικός επίσημος φορέας που αναλαμβάνει τον χειρισμό και αντιμετώπιση Μαζικών Απωλειών Υγείας με την ανάπτυξη του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής των Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.)

Advertisements  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s


 • trasnlate


%d bloggers like this: